Quốc Việt – Hoàng Sa Hành

0

(Hoàng Sa là quần đảo có chủ quyền của Việt Nam từ thế kỷ 17. Trung Cộng đã đánh cướp lấy của VNCH ngày 19/1/1974. ) Bài thơ Hoàng Sa hành đã nói lên giai […]