Hoàng Lan

0

Anh tuổi vừa mười chín. Em chớm nụ xuân thì. Quen em mùa chinh chiến. Giữa tan nát loạn ly. …… Nhà em đầy hoa nở. Khoe muôn sắc huy hoàng. Trong bao hương sắc đó. […]