NGUYỆN CẦU

0

(Kính dâng Anh Linh Tổng Thống NGÔ ÐÌNH DIỆM nhân ngày giỗ của Người) Mượn màn “Cách Mạng” để lên ngôi Phản phúc, vô luân, giết hại Người ! Thân nát chẳng nhòa gương dũng kiệt Hồn […]

TRẺ

0

Xưng trẻ mà không biết trọng già Trẻ cào lịch sử, chửi ông cha Trẻ không chống cộng khoe yêu nước ? Trẻ chẳng trừ gian bảo cứu nhà ? Trẻ khoác cờ vàng lừa tổ quốc […]

NÉT ÐẶC THÙ

0

Ta, con suối nhỏ nằm khiêm tốn Mưa đổ đầu nguồn nước vẫn trong Ðịa chấn, sông bồi hay núi cản Suối vẫn triền miên, ngát một dòng  * Ta như con én đang xây […]

TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI HAI

0

Đọc emails của những người tự nhận họ là Quốc Gia, là người chống cộng nhưng nội dung, ý nghĩa của nó lại làm độc giả nhận xét ngược lại. Trộm nghĩ, người quốc gia […]

BẼ BÀNG

0

Chẳng có ai nào, đảng phái nàoThực thi chống cộng, chỉ tào lao Việt Tân ma bịp giỏi vô kể Lũ quỷ đặt điều khéo biết bao Mép giải nhổ ra vênh váo thế Mồm loa liếm lại nhục […]