Niềm Đau Mất Bạn

0

Người đã biệt mù xa miền miên viễn  Ta còn đây quanh quẩn cõi nhân gian  Hồn ngẩn ngơ trước sau buồn sa mạc  Tháng năm dài khổ hạnh với dòng thơ!  ……. Ôi nhớ […]

Nỗi Buồn Của Quê Hương

0

Quê hương ta trọn đời ta vẫn nhớ  Nhớ rõ từng khóm trúc những bờ tre  Ta yêu tiếng hát câu hò đồng nội  Tiếng võng đưa kẽo kẹt giữa trưa hè. …….. Quê hương đó […]