Lỡ Một Mai Này

0

Cô bé thương anh, về lại Huế Buồn buồn đi nhặt phượng hồng rơi ……. Gió vàng sao tiếng anh cười cũ Tay giụi hàng mi,xót nưả vời *** Cô bé thương anh, đồi vọng cảnh […]