BẼ BÀNG

0

Chẳng có ai nào, đảng phái nàoThực thi chống cộng, chỉ tào lao Việt Tân ma bịp giỏi vô kể Lũ quỷ đặt điều khéo biết bao Mép giải nhổ ra vênh váo thế Mồm loa liếm lại nhục […]