Sao quên được Mẹ ơi?

0

Quên sao được Cải Cách? Khiến làng quê rên xiết Hàng vạn người bị giết Oan khiên lệ giòng giòng! Quên sao được dòng sông? Dữ dằn qua trước ngõ Kinh hoàng trong nỗi nhớ […]