CON NHỚ LẤY…

**Thanh niên này khóc lóc quì lạy tỷ phú Jack Ma.

Nếu…
một ngày nào đó dòng đời đưa đẩy…
thân bọt bèo trôi chảy đến vô phương
Ba mong con hãy nhớ đến quê hương
biết trân quí, và yêu thương tha thiết

Biết tự trọng ta là người dân Việt
xương thịt này máu huyết giống rồng tiên
Ông – Cha ta chẳng khuất phục kim tiền
một Dân Tộc trung kiên không cúi mặt

”Thà ma nước nam, hơn vương đất bắc” *
chớ đem thân làm tớ giặc ngoại bang
hình ảnh kia Ba thấy thật bàng hoàng
thằng súc vật đầu hàng liếm gót giặc **

Nếu là con thì Ba đây chết chắc
sống làm chi xấu mặt với tổ tông
bởi ta là con cháu của tiên rồng
sao khuất phục trước đồng tiền thế lực

Người dân Việt ngẩng cao đầu ưỡn ngực
với kẻ thù luôn lấy Đức hiếu sinh
bởi giống nòi ta yêu chuộng hòa bình
sống nhân nghĩa, trọng tình, yêu cái đẹp

Con nhớ lấy, hãy xem như sắt thép
hãy moi tim lấy máu chép lời Ba
dẫu một ngày ta có đi thật xa
cũng đẹp dạ với sơn hà nước Việt…

Ninh Thuận ngày 10/11/2017

* Câu nói của Tướng – Trần Bình Trọng đời nhà Trần, chống quân Nguyên Mông.
Ông trấn giữ ải Môn Quan, trước thế giặc quá mạnh, quân và dân ta thất thủ, Ông bị giặc bắt và dụ hàng.. Ông thẳng thừng tuyên bố ”Ta thà chết làm ma nước Nam, còn hơn sống mà làm vương đất Bắc” ”muốn chém, muốn giết tùy bọn bây, ta đây vì nước non mà xem cái chết nhẹ tựa lông hồng”

Đã được xem 31 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*