Lễ Thù

Lễ Thù

Mọt nước, sâu dân loài Cộng đảng
Lửa Trời thiêu đốt thỏa lòng dân !
T.H.

Quốc nhục lễ thù đã đến nơi  * ……..
Căm hờn, uất hận ngút cung trời
Băng, cờ lũ quỷ nhàu nhơ nhớp
Quần áo đoàn tù rách tả tơi
Một bữa mượn thêm no ấm bụng  **
Trăm ngày trả lại đói mòn hơi  ***
Thà không có nó tù không khổ
Dẹp quách quái thai. Cái nợ đời !!!

THANH HOÀNG
(Hoàng Liên Sơn.Bắc Việt – 1977)
———————————-
*    Lễ Quốc Khánh của Việt Cộng .
**   Mượn thêm thực phẩm của 100 ngày sau  .
*** Trả lại số thực phẩm đã mượn 100 ngày trước .

Mến họa :

Tổ Quốc điêu linh vì loạn đảng
Ai người nghĩa sĩ cứu lương dân ?
L.K.

Lời than, tiếng khóc dậy muôn nơi,
Tủi nhục dâng cao thấu tận trời.
Cờ đỏ cứ gieo nghèo với khổ,
Búa liềm luôn tạo tả cùng tơi.
Con thơ chờ mãi mòn thân thể,
Vợ trẻ trông hoài mỏi cả hơi.
Đói lạnh, đọa đày năm tháng hận,
Lễ gì hỡi Cộng ? Quỷ trên đời.

LỆ KHANH

Đã được xem 21 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*