KHÔNG ĐỀ

KHÔNG ĐỀ

– Mến tặng H.H.Ph –

 

Ngày mai em theo chồng

Ngày mai tôi lên biên cương

Mối tình ngày thơ bẻ lửa

Thôi.

Về.

Sao còn lần lữa

Em cười. Làn môi héo hắt

Giọt sầu tôi mang.

*

Đại học Văn Hóa Hà Nội 1990

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

Đã được xem 30 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*