Bóng Dừa Quê Cũ / Cảm Hứng Phong Lan Ngày Xuân

Bóng Dừa Quê Cũ

Dưà đứng nghiêng nghiêng xoã tóc chờ
Áo xanh lồng bóng một trời thơ ……
Như bàn tay vẫy ngày đưa tiển
Ngàn dặm trông vời luống ngẩn ngơ

Bờ đất tiếp màu hoen mái lá
Lối về còn đọng bước chân đi
Chòi trâu chờ lúc xoay mùa gió
Khi chuyển sa mưa ướt lối về

Chân dẫm phèn lên vàng tuổi thơ
Trưòng làng dột nát, mái đình xưa
Đong dưa mấy lượt qua cầu khỉ
Bóng ngã cheo leo nối bãi bờ

Sông nước hắt hiu dèn thấp thoáng
Cắm sào ghe “đáy” đợi vàm đăng
Chận dòng tôm cá về sông cái
Cơm áo nghiêng vai gánh nặng quằn

Mái lá đêm mưa vổ xạc xào
Đong đưa ngả ngớn bóng dừa cao
Bao lần xòm nhỏ vui ngày cưới
Cô gái vu qui áo cặp màu

Tóc xỏa tương tư ngất ngưởng chờ
Biết tìm đâu nữa góc trời xưa
Thương hoài lối cũ , con bờ nhỏ
Gió bốn phương lay đọng bóng dừa ?

Nguyễn tấn Bi

CẢM HỨNG PHONG LAN NGÀY XUÂN

Rạng rỡ đài hoa đón gió xuân
Hoa Lan giữ tím nét đài trang
Giả hành ẻo lả duyên đài các
Cánh mỏng thướt tha dáng mỹ nhân
E ấp đài hoa cài kín cổng
Thẹn thùng nhụy thắm giữ cao sang
Lung linh tô điểm trời xuân mộng
Toả ngát cho đời hương phong lan

Nguyễn Tấn Bi

Đã được xem 135 lần.