Hoa Tiên / Nghiên Son / Bút Lông / Thỏi Mực

1

Đọc vui thử họa bạn ta ơi ! 
Đú đởn cùng ai gọi ít lời 
Chớ nghĩ Quỷ tôi dân uẩn ức …..
Ngồi buồn viết láo mấy dòng chơi 

Văn Phòng Tứ Bảo bạn thi nhân 
Kiếp trước hình như có nợ nần 
Trả nửa đời rồi mà chửa hết 
Hôm nay thanh toán lãi và phân : 

HOA TIÊN 

Phận mỏng như tờ vốn trắng phau 
Lông mài bút cọ hóa thay màu : 
Xưa kia thơm phức hương phong nhụy 
Nay sắp nhăn nheo phận dãi dàu… 
Phủ mặt gây mơ phường mọt sách, 
Gối đầu dệt mộng bọn mày râu . 
Thủy chung dẫu rách lề còn giữ… 
Net mực cương thường thấm quá sâu 

(*) Ca dao : Giấy rách còn giữ lấy lề 

NGHIÊN SON 

Chẳng tham ruộng cả với ao liền 
Sẵn bút anh đồ phải kiếm nghiên 
Thỏi mực hứng tình mài ráo riết , 
Ngọn lông khoái trí ngoáy liên miên… 
Lam nham rãnh trũng son in xuống , 
Ẩm ướt khe sâu nước dướm lên 
Sĩ tử nào ai còn lạ mặt ? 
Thành danh vương tướng cũng nhờ em ! 

BÚT LÔNG 

Cán láng ,đầu loe ngọn dịu mềm 
Nước son ngâm kỹ nở to thêm 
Cất lâu mực cạn se lông thỏ , 
Múa mãi trùng gân yếu vẻ duyên … 
Đỉnh Giáp mây mưa vờn vẽ sáng , 
Non Vu sấm sét ngửa nghiêng đêm . 
Bút thần trổ ngón tài lương đống 
Chớ để cạn nguồn tủi với nghiên ! 

THỎI MỰC 

Bừng bừng rạo rực giữa tay tiên 
Ngọc lộ dầm vô sóng sánh duyên 
Ướt át ven biên khêu hứng cảm, 
Nồng nàn hơi mực ủ hương men . 
Ghì đầu mài miết nơi khe trũng 
Túm cổ dìm luôn kẽ hở nghiêng 
Thư họa ngàn sau còn nổi tiếng 
Cũng nhờ thỏi mực nọ mà nên 

LTĐQB

Đã được xem 17 lần.