TÌNH BÁN MUA

Tặng T.T và những cuộc tình –

Người trước tôi em thề non hẹn biển

Người trước nữa em hẹn biển thề non

Với người nào em cũng nguyện sắt son

Như với tôi

Như với dăm người khác

Trái tim yêu đem bán mua đổi chác

Một chuyến đò gạ cập bến nhiều nơi

Chuyến tình nào cũng “bèo dạt mây trôi”

Cũng lả lướt vời vòng tay xiết chặt

Đem hoang dại nơi đầu mày cuối mắt

Em oằn mình đốt cháy những đời trai.

Thương, thương lắm, thương đời trai khờ dại

Đem niềm yêu da diết gửi sai người

Tôi cay đắng neo nhầm nơi bến đợi

Đêm tàn rồi

                 ly biệt nhé,

                                cuộc tình em!

*.

Hà Nội, 01 tháng 06.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

————-

Mời đọc:

https://dangxuanxuyen.blogspot.com/p/que-ngheo.html

 

Đã xem 76 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*