NGUYỄN VĂN THỂ

NGUYỄN VĂN THỂ

(Nhân Tòa xử vụ án tuyến cao tốc Sài Gòn-Trung Lương.)

Thăng – Hệ (1) gọi dồn, Thể thất kinh

Bút phê ngang ngược, tội tày đình (2)

Uốn lưỡi khom người tôn Tàu cộng (3)

Bot bẩn tung hoành giết dân sinh. (4)

.

Mời thư giãn với nhạc phẩm V

của D, qua tiếng hát Q:

.

—————-

 (*): Các liên đới của ông Nguyễn Văn Thể (bộ trưởng Giao thông Vận tải) trong vụ án tuyến cao tốc Sài Gòn – Trung Lương liên quan tới 2 ông Đinh La Thăng và Đinh Ngọc Hệ.

(2): 3 văn bản ông Thể ký trong vụ án tuyến cao tốc Sài Gòn – Trung Lương đã làm nhà nước thất thoát hơn 725 tỷ đồng.

(3): Ông Thể có những phát ngôn bảo vệ lợi ích của các nhà thầu Trung Quốc.

(4): Các trạm thu phí BOT không qua đấu thầu mà chỉ định thầu đã xảy ra xung đột lợi ích giữa người dân và nhà đầu tư.

*.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

————-

Mời đọc:

https://dangxuanxuyen.blogspot.com/p/que-ngheo.html

 

Đã xem 80 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*