CÔNG LÝ

CÔNG LÝ

Ở Việt Nam có chàng Công Lý (*)

Giỏi diễn hề, tráo đổi trắng đen

Cũng mũ hài lái giọng người ngay

Nhưng rặt diễn mấy trò ti tiện

Tôi muốn lắm hề vào vai chính diện

Một lần thôi để Công Lý sáng lòa

Tôi cũng biết chỉ là vai hề diễn

Nhưng lẽ nào CÔNG LÝ mãi là tên?!

————————-

(*) Công Lý: Nghệ sĩ Công Lý thành danh với những vai hài.

*.

Hà Nội, trưa 08-05-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

…………….

Mời đọc:

https://dangxuanxuyen.blogspot.com/p/que-ngheo.html

 

Đã xem 89 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*