TÌNH SẦU

Chiều đó anh say giữa nắng hồng
Anh ngồi uống rượu ở bên sông
Phương ấy ngàn dặm em thương nhớ
Còn đây hương thơm một bóng hồng.
………..
Chiều nay nhuỗm đỏ cả dòng sông
Nắng tàn hâm nóng chén rượu nồng
Phương ấy ngàn dặm còn thương nhớ
Mà anh trông thấy phai cánh hồng.
ĐẬU QUỐC TRƯỜNG
Kumamoto.japan. 22/8/2020

Đã xem 188 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*