RƯỢU SẦU

Ta rót đưa nhau chén rượu nồng
Chiều vàng đem sầu rải lên sông
Nhìn chim mỏi cánh tàn nắng hạ
Nghe gió thều thào tan cõi lòng
Phải chi đường ấy đừng đi qua
Để hồn hôm nay không đeo mộng
Ta gửi cho người câu chân ái
Còn tim say với giọt máu nồng.
ĐẬU QUỐC TRƯỜNG
Kumamoto.japan.22/8/2020

Đã xem 222 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*