lời Chúa hứa

LỜI CHÚA HỨA…
” Kinh tặng người tin yêu Thiên Chúa”

Chúa không hứa bầu trời luôn đẹp nắng
Khi trần gian còn lặn hụp tối tăm
Ngài là cầu vồng giăng ngang biển động
Rực chiếu giữa dòng bão táp giá băng

Chúa không hứa sẽ thưởng ban vàng bạc
Cho lòng tham, còn ham bả đỉnh chung
Nhưng ai gặp cảnh khốn cùng đói khát
Ngài ban cho mọi nhu yếu đủ dùng.

Chúa không hứa, đặc ân riêng mỗi bạn
Sống an nhiên không phiền nản lần nào
Nhưng Ngài đỡ nâng khi ta hoạn nạn
Thêm sức đổ bền, vượt cảnh lao đao!

Chúa không hứa luôn kề bên sớm tối
Ban phát tức thời điều bạn cầu xin
Hãy lấy Lời Ngài làm đèn soi lối
Đi giữa hoàng hôn tìm tới bình minh

Chúa không hứa ban mọi điều thông hiểu
Để bạn dự phòng phiền nhiễu mọi nơi
Hãy giữ niềm tin thuyền đời Chúa lái
Cho ta từng ngày vượt sóng ngàn khơi.

Chúa không hứa cho đời người luôn mãi
Sống yên vui chẳng trở ngại bao giờ
Nhờ Đức Tin, mình không còn sợ hãi
Hiện tại – tương lai tràn ngập ước mơ!

Chúa không hứa, bạn sẽ không thất bại
Trên chặng đường gai gốc cuộc hành trình
Tình yêu Chúa trong lòng ta nóng cháy
Suy gẫm Lời Ngài, đổi mới đời mình.

Chúa chẳng hứa, giúp ta không sợ hãi
Trước vô vàn cạm bẫy của yêu tinh
Nhưng Ngài hiện hữu cùng ta mãi mãi
Bồng ẵm chở che như bóng với hình!

*

Hơn tất cả mọi điều lành Chúa hứa
Là tình yêu Ngài ban phát cho ta
Tình yêu đổi bằng nhục hình máu chảy
Cứu Chúa– Đời đời – Vời vợi – Bao la!

(Lời tâm nguyện trong mùa đại dịch)
2020

Sông Cửu

Đã xem 119 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*