Về Đâu

Về đâu? Ta biết về đâu nữa…
Cũng một con sông, cũng chuyến đò.
Đời ngược, đời xuôi thêm lần lữa
Cũng là cùng cạn với chơ vơ
QUỲNH NHƯ

Bần Sinh Diện Bích
sông dài biển rộng mênh mông
quán thiền phiến đá trông rồng vượt mây
bần sinh diện bích thưa thầy
tiêu diêu lá rụng trơ gầy nhành phong
hồng chung đồng vọng hư không
kim cang trang mở vân mồng thâm sâu
vô vi rút ruột tơ sầu
cho quyên ăn trái đầu cầu đợi ai
gió lay đùa cợt áo bay
niệm kinh sám hối chờ ngày về tây
7,8,9
05262020

Giọt Rượu Sắc Không

Về tây! Biết ở đâu đây?
Quán thiền giọt rượu có đầy Sắc Không

Chim quyên ăn trái nhản lòng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi (ca dao)

Xuồng về Má nhẹ tay bơi
Xác thân nằng nặng con ngồi niệm kinh
Kim Cang hai chữ rành rành
Sắc Không không sắc cũng đành nỗi đau

Vô ưu lòng đắng cơ cầu
Xuồng theo con nước trên đầu mây bay

Rượu thiền sao uống không say
Martell thèm chút hơi cay ngọt ngào
Má ơi! nắng gió Ba Sao
Bốn lăm [45] Quốc Hận nỗi sầu chưa nguôi

Chín lăm [95] triệu Việt đứng ngồi
Chống Tàu Diệt Cộng sẽ rồi đừng lo

Má ơi! hết khổ thân cò
Oak Hill con viết câu hò hồi hương

Giáo Già [05292020]
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Đã xem 309 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*