CHÂN DUNG 99 NHÀ VĂN VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Lời thưa: Được nhà văn Lê Xuân Quang (Berlin) khuyến khích, theo gót nhà văn Xuân Sách, nhà thơ Đỗ Hoàng, nhà thơ Trần Nhương, với tiêu chí “văn là người”, Nguyễn Khôi tôi dùng thơ 4 câu phác họa chân dung 99 nhà văn mà mình mến mộ. Xin được chia sẻ cùng các bạn thơ.

 1. Tố Hữu

           Tự nhận mình là Lành

            Mọi người thấy rất dữ
           mác lê bọc bằng Thơ
           Đã đâm chỉ có “tử”.

           Tung hoa máu xung trận
           là Hịch chống xâm lăng
           lời Thề với Đảng, Bác
          “Từ ấy”, “Sáng tháng Năm”

            2. Chế Lan Viên
            Tài thơ đến như Chế
            Đời thật khó khen chê
            Bẻ cành phong lan bể
           “Con cá song cầm đuốc dẫn thơ về”.

            Bắn pháo hoa Tư tưởng
            Vờ khóc nước non Hời
            Tháp Bay On bốn mặt
            Giấu đi mặt ma trơi.

            3. Sóng Hồng
            Thơ văn là bom đạn
            Lật đổ/ phá cường quyền
           “Đổi mới” phải sự thật
            Đọc Ức Trai đêm đêm.

            4. Lê Đức Thọ
            Thơ: mực hòa máu viết
            Người hùng – quyền thứ hai
            Giải Nô ben thứ thiệt
            Ai thấy cũng bye bye. (bai bai)

            5. Hoàng Văn Hoan
            Anh Ba quy: Việt gian
            Sang nương vây lão Đặng
            Xuống địa phủ viết văn
            Gặp cụ Hồ đặng đặng?

            6. Xuân Thủy
            Trùm đàm phán Paris
            Lịch lãm và trí thức
            Bị “nạn” thì làm thơ
           “Không giam được trí óc”

            7. Trần Đĩnh
            Chính sự theo “đèn cù”
            “Bất khuất” nên bị thiến
            Đang diễn hề hầu vua
            Hí trường đột tai biến!

           8. Việt Phương
           “Cửa mở” hở hậu cung
           “Lụy” mấy ông xuất bản
           – Ta cái gì cũng Hồng
           – Địch cái gì cũng Xám
           – Trảm!

           9. Hữu Thỉnh
           “Thư mùa đông” cho lính
           Thơ xoàng xĩnh lên ngôi
           Điếu văn “hot” tới đỉnh
           Trơ ghế cao anh ngồi.

           10. Nguyễn Phan Hách
           Đẹp duyên “làng quan họ”
           Thơ hay không có tiền
           Cho in thơ thả cửa
           Bán giấy phép đầu tiên.

           11. Bút Tre
           Người bút lông, bút sắt
           Lão quê mùa bút tre
           Dám “biên tập” lời Bác
           Vào Đền Hùng khắc bia (1).
                                                  ………………….

(1)  Câu “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là do Bút Tre (Phó ty Văn hóa Phú Thọ) đã “văn bản hóa” câu nói của Bác (biên tập lại) và cũng qua nhiều vị tham gia chỉnh sửa.

 1. Trần Đăng Khoa
          Thần đồng thơ trẻ xóm
            Hóm tếu văn “giải thiêng”
            “Chân dung và đối thoại”
             Đằm chất quê hồn nhiên.

             13. Hoàng Cầm
             Váy Đình Bảng chùng xuống
             Đâu thấy lá diêu bông?
             Mưa Thuận Thành tầm tã
             Ngây ngất ả phù dung.

             14. Trần Dần
             Còn hai câu bia mộ:
            “Tôi khóc những chân trời…
            …Những người bay không có…”
            “Nhất định thắng”… công toi!

             15. Lê Đạt
             Tù túng thành “phu chữ”
             Đẽo / tỉa bay mất hồn
             Người chết / thơ còn, hết?
            “Đường chữ” nẻo cô thôn.

            16. Lò Ngân Sủn
            “KHÁT” khi thấy Người Đẹp
              Chiều biên giới nắng tươi
             Giữa lều nương Bát Xát
            Cởi áo ra….em ơi!

            17. Hoàng Công Khanh
            Tù Tây lại tù ta
             “Quyền được rên” chẳng có
            Bởi luôn đòi tự do
            Gánh văn là gánh khổ.

            18. Lưu Trọng Lư
            Chỉ một cái “tiếng thu”
            Để ngàn đời ngơ ngác
            Mộng Phù Tang phiêu du
            Con nai vàng có “tác”?

            19. Quang Dũng
            “Tây tiến” thơ hứng khởi
            “Mắt Sơn Tây” đoạn trường
            Sống: Mai Châu gái đẹp
            Chết vì dáng kiều thơm.

            20. Phan Khôi
            “Tình già” liếc như ông
            Mắt xuyên qua thế kỉ
            “Nắng (thì) cứ nắng…. ong ong
             Thời thế… ông chẳng thế!

             21. Xuân Diệu
            “Đồng tính” bị đấu tố
            Cụt hứng làm thơ tình
            Thôi thì ca “Ngói mới”
            Đi “nói chuyện thơ” mình.

            22. Huy Cận
            Tắt “Lửa thiêng” đón “mỗi ngày lại sáng
            “Con cá song lấp lánh đuốc đen hồng”
             Thằng con cả bùng tuốt sang Mỹ sống
             Chết đã lâu mãi chẳng có tên đường.

             23. Khương Hữu Dụng
             Xuất khẩu câu thần cú
             “… chim kêu sáng cả rừng”
             Để nhớ Khương Hữu Dụng
             “Thôi xao” sánh thơ Đường.

             24. Yên Thao
              Ngang ngửa thơ kháng chiến
              “Nhà tôi” mất hút rồi
              Thơm má người vợ trẻ
              Đừng “nã pháo” – người ơi!

              25. Cẩm Giang
              Lên Sông Mã tắm truồng
               Liều “trộm xem em tắm”
               “Nhớ vợ”… ở chiến trường
               Núi Mường Hung xa thẳm.

              26. Huy Đức
              Lật tẩy “Bên thắng cuộc”
               “Bên thắng cuộc” chống lưng
               Vung bút: đối phương gục
               Vinh, nhục thời Thị trường.

              27. Đoàn Giỏi
              Đoàn Giỏi văn thực giỏi
              Cánh chim trời mênh mang
              Bởi  ăn “Cá bống mú”
              Mê “Đất rừng phương Nam”.

              28. Sơn Nam
              Theo ông già Nam Bộ
              Thưởng “Hương rừng Cà Mau”
              Mai sau khô không khốc
              Nhớ hoài “Mùa len trâu”.

              29. Bùi Giáng
              Nghêu ngao giả cuồng điên
              “Li tao” quên đời loạn
              Chẳng được là Khuất Nguyên
              Thì cũng là Bùi Giáng.

              30. Trần Trọng Kim
              Trung thực được như ông
              Là “Việt Nam sử lược”
              “Hồi kí” (1) thực như tâm
              Tin đời còn sự thật.
                               …………….

(1) Hồi kí “Một cơn gió bụi”.

 1. Kim Định
            Triết gia xảo như ông
              An Việt mấy ai biết?
              Đọc “Triết lí cái đình”
              Thấy thêm yêu nòi Việt.

              32. Trần Đức Thảo
              Giảng triết cho lũ dốt
              Tù đầy giữa đời thừa
              Yêu nước thành phản quốc
              “Trăn trối” đã quá mùa.

              33. Trương Tửu
              Làm thầy bọn trò ngốc
              Thôi về “châm cứu” chui
              Cứu người được quả phúc
              Văn chương chiếc yếm rơi…

              34. Nguyên Ngọc
              Chết rồi anh hùng Núp
              “Rừng Xà nu” bị nghiền
              Lập “Văn đoàn độc lập”
              Mơ “Đất nược đứng lên”.

              35. Phùng Cung
              Con ngựa già phủ Chúa
              Mười hai năm tội đồ
              “Xem đêm” còn giật thột
              Quất “bã chè” thành thơ.

              36. Trang Thế Hy
              Yêu sao Trang Thế Hy
              Văn già hiền Nam Bộ
              “Vết thương thứ 13
              Về Bến Tre nằm ngủ.

              37. Bùi Bình Thi
              Chẳng phải dân lính tráng
              Lại “Về Cánh đồng Chum”
              Viết kí sự Xiêng Khoảng
              Đắm “Xiêng Khoảng mù sương”.

              38. Vũ Thư Hiên
              Trải  “Đêm giữa ban ngày”
              Tộc Tà ru bị loại
              “Bông hồng vàng” bầm dập
              Paris “thoại” cùng ai?

              39. Thái Kế Toại
              Văn sĩ làm “mật vụ”
              Mà chẳng thấy bắt ai
              Lũ Nhân văn kết bạn
              Khua giáo lên văn đài.

              40. Mạc Phi
              Nếu không lấy vợ Thái
              Viết văn, dịch làm sao?
              “Rừng động” xao động mãi
               Để “Xống chụ xon xao”.

              41. Phạm Tiến Duật
              “Đường ra trận…đẹp lắm”
              Lừa mị lũ trai làng
              Chết hồn kết “Vòng trắng”
              Đưa thơ về Trường Sơn.

              42. Bùi Minh Quốc
              Hăng hái “Lên miền Tây”
              Đi B không sợ chết
              “Bình công” nuốt đắng cay
              Làm thơ trong xó bếp.

              43. Lê Lựu
              Đã qua “Thời xa vắng”
               Về “Làng Cuội” nương thân
               Thế thái nhân tình đắng
               Đành “sóng ở đáy sông”.

              44. Lưu Quang Vũ & Xuân Quỳnh
              Đến chết vẫn lăn tăn “Thời kì đồ đểu”
              “Uống rượu với bác Lâm” chuốc chén về trời
              Để biển cũng bạc đầu thương nhớ
              “Đắng cay” là chồi biếc thưở xa khơi.

              45. Nguyễn Nguyên Bảy & Lý Phương Liên
              Chàng Tư Mã say thơ
              Mê mùi sen phố cổ
              “Chém gió” giữa thủ đô
              “Thơ bạn thơ” rạng rỡ.

              46. Bùi Ngọc Tấn
              “Chuyện kể năm 2000”
              “Tại sao tù?” thắc mắc
              Đọc Solzhenitsyn
              Ôi “Quần đảo Gulag”

              47. Dương Thu Hương
              Tới “Đỉnh cao chói lọi”
              Tức khí mà tắt kinh
              “Thiên đường mù” vẫy gọi
              Chào “Tỉnh lẻ vĩ nhân.”

               48. Hoàng Hưng
               Thích Hoàng Cầm vương lụy
               Mang thơ phải vào tù
               Uất “Đi tìm cái mặt”
               Ngắc ngoải một đời thơ.

               49. Trần Huy Quang
               Trời xui viết “Linh nghiệm”
               Hơn Azic Nexin
               Treo bút ba năm, hiếm
               Bõ bèn một truyện in.

               50. Nguyễn Minh Châu
               Ai điếu “Văn minh họa”
               Vượt lão “Tầm nhìn xa”
               Mỗi lần qua chợ Giát
               Lại quặn lòng xót xa.

               51. Hoàng Ngọc Hiến
               Xướng “Văn chương phải đạo”
               Giáo sư chẳng được phong
               Học trò không đứa láo
               Dạy “Giáo dục công dân”.

               52. Trần Quán Anh
               Một vở “Tiền tuyến gọi”
               Đủ lừng danh… đói dài
              “Giáo sư Dái” thoải mái
              Tiền tấn thừa rong chơi.

               53. Vi Hồng
               Mải “Đi tìm mẹ chữ”
               “Người trong ống” gầy nhom
               Nghề văn kiết đến chết
               Không bằng về làm nương.

               54. Nguyễn Hưng Quốc
               Triết gia Hoàng khen đểu
               Việt có ba thi tài
               Quốc, Hảo, Hoàng (1) thất thểu
                “Thơ con cóc” mới hay.
                                                              ……………..

(1)  Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng

 1. Đỗ Chu
              Vì say “Hương cỏ mật”
                Dở chứng làm thơ tình
                “Mảnh vườn xưa hoang vắng”
                Thực / ảo kiếp nhân sinh.

                56. Nguyễn Huy Thiệp
                Mang cưa  xẻ quá khứ
                “Tướng về hưu” trộm dòm
                – Nhà thơ: lũ vô học
                “Vong bướm” ám vào…Hồn!

                57. Vi Thùy Linh
                Chẳng cần tốc váy đỏ
                “Quốc sư” vẫn say thơ
                Văn em không có sex
                Đếch ai thèm tìm mua.

                58. Paul Nguyễn Hoàng Đức
                Giỏi đàn, lắm lí sự
                Bạn quí gọi “Triết gia”
                Đứa ghét chê “ngộ chữ”
                Gã sùng bái Hi La.

                59. Phạm Lưu Vũ
                Nổi danh “Chị cả Bống”
                Nghề  xây dựng có bằng
                Lộng ngôn trên “Phây” sóng
                Luận bàn Đinh La Thăng.

               60. Nguyễn Văn Lưu
               Hơn lão Vũ Đức Phúc
               Vượt trên tầm Đông La
               “Luận chiến văn chương”… hả?
               Chỉ điểm bãi tha ma.

               61. Nhã Thuyên
               Nhà xuất bản giấy vụn
               Mấy thầy cô muốn “nghiên”
               Cánh “phê bình chỉ điểm”
               “Chém” cô trò Nhã Thuyên.

               62. Phạm Xuân Nguyên
               Văn sĩ tài khẩu khí
               Một xác xí hai chân (1)
               Cả Viện Văn Tiến sĩ
               Mình Nguyên là Cử nhân.
                                 …………………….

(1) Hội Nhà văn Hà Nội và Văn đoàn Độc lập.

 1. Hoàng Xuân Họa
             Thơ (trong) ba lô ra trận
               Bõ “Trót một thời yêu”
               “Chuyện cõi âm” lạ lẫm
               Trả đời cho Chí Phèo.

               64. Văn Thùy
               Giỏi diễn vai “dị nhân”
               Thấy Bùi Giáng là lủi
               Lục bát phủi hồn rơm
               Khéo dán tem “thơ bụi.”

               65. Nguyễn Chí Thiện
               Tù lâu thành “ngục sĩ”
               “Hoa địa ngục” trời cho
               Thơ trở thành cứu cánh
               Sang “thế giới tự do”.

               66. Đỗ Trường
               Nếm đủ mùi “xuất khẩu”
               Ghét “Cộng” tếch ly hương
               Đạt tiêu chí “văn chửi”
               Khối người khoái Đỗ Trường.

               67. Nguyễn Đình Chính
               Bước qua “Đêm thánh nhân”
               Thả đời vào “Chẹc chẹc”
               Thi sĩ Khỉ đầu đàn
               “Làm tình” hơn cả xiếc.

               68. Vũ Ngọc Tiến
               Xả “Sóng hận sông Lô”
               Lên “Qủy vương” chễm chệ
               Trai Hà Nội đào hoa
               Sướng cuộc đời dâu bể.

               69. Lê Mai
               “Tôi là người Hà Nội”
               Bị “Tẩu hỏa nhập ma”
               Sống “Thời gian xuẩn ngốc”
               “Quyền được rên” … thế a?

               70. Nguyễn Ngọc Kiên
               Chàng Tiến sĩ Ngôn ngữ
               Giỏi dịch thơ tiếng Trung
               Dạy Anh ngữ kiếm sống
               Luận bình “phê” thẳng tưng.

               71. Bảo Sinh
               Công tử không “bát phố”
               Về nuôi chó… lừng tên
               Hỗn danh “thơ Sinh Chó”
               Lên nóc tủ ngồi thiền.

               72. Dạ Ngân &Nguyễn Quang Thân
               Cuồng nhiệt theo tình trai
               Yêu từng cen-ti-met
               Mê “Vũ điệu cái bô”
               Đến bên hồ… vĩnh biệt.

               73. Phạm Thành
               Sống thời “Hậu Chí Phèo”
               Giữa cuộc đời sấp ngửa
               Thả “Xã nghĩa cò hồn”
               Tai ương chờ ngoài cửa.

               74. Nguyễn Anh Thuấn
               Kim Đôi – Nguyễn Anh Thuấn
               Làm thơ “tụng” làng mình
               Ôi cái “Làng Tiến sĩ”
               Bậc nhất tỉnh Bắc Ninh.

               75. Nguyễn Đình Chiến
               Tiểu đoàn trưởng trận mạc
               Làm thơ đến quên đời
               Xác ngơi ở Yên Bái
               Hồn sang Nga rong chơi.

               76. Nguyễn Huy Hoàng
               Tìm con 20 năm
               Đất trời Nga bát ngát
               Hồn gọi gió tha phương
               Canh ngọn đèn… bạc tóc.

               77. Châu Hồng Thủy
               Hoa Ban bổi hổi nhớ
               Bạch Dương nổi tình thơ
               Quê hương xin tạ lỗi
               “Một mình với mùa thu”.

               78. Tô Ngọc Thạch
               Qua sông Hóa đến bến Mơ
               Gió thị trường gõ phím bờ thời gian
               Khoảng trời sông Cấm xanh lam
               Xứ người trôi giạt… Hồng An đợi người.

               79. Vũ Quang Tần
               Về làng toàn người lạ
               Thăm mả toàn người quen
               Thuốc lào – thơ cho đã
               Về Tiên Lãng cùng em.

               80. Hoàng Gia Cương
               Quảng Bình thương cát nắng
               Nhật Lệ đắng trái Bần
               “Lặng lẽ thời gian trắng”
               Về “Bút Tháp dâng hương.”

                81. Trịnh Bửu Hoài
                Theo anh về Châu Đốc
                Cùng trèo lên núi Sam
                Thương phượng hồng trường cũ
                Nhớ áo trắng cô nàng.

                82. Trúc Linh Lan
                Theo em về Cần Thơ
                Gạo trắng, da em trắng
                Để “còn lại tiếng mưa”
                “Mùa hoa về chong chóng”

                83. Nguyễn Anh Tuấn
                Trai Hà thành ham học
                Lên Tây Bắc đắm yêu
                Phim truyện cả trăm tập
                Không bằng thơ phiêu diêu.

                84. Nguyễn Lâm Cẩn
                Hết “ướp tình” lại “hồi xuân’”
                Lục bát Lâm Cẩn bay gần tới sao
                “Chị ngồi giặt áo” cầu ao
                Đa đoan số phận vận vào đời thơ!

                85. Minh Đức Triều  Tâm Ảnh
                Thả bè lau trên mây
                Ơi “người thơ bày tỏ”
                “Nhập cốc” dứt dợ dây
                “Hẹn mai” tịch theo gió.

                 86. Nguyễn Thanh Lâm
                 Đêm tỏa hương Dương cầm
                 Nghe mưa trên mái cổ
                 Siêu thoát trong rừng Tùng
                 Thơ lang thang bát phố.

                 87. Lê Kim Giao
                 Cuồng nhiệt thơ khắc đá
                 “Dịu dàng” thoảng tài thi
                 Thôi bỏ đi “Thần luật”
                 Diễn “cờ” trên ti vi.

                 88. Hà Thị Trực
                 “Cưới” đò giang cách trở
                 “Đón dâu chỉ mình anh”
                 Sang Nga buôn lời lỗ
                 Làm thơ chỉ một mình.

                 89. Đặng Xuân Xuyến
                 Buôn sách và viết sách
                 Vui gà trống nuôi con
                 Làm tình “cưỡng” không thích
                 Thơ như thời trai son.

                 90. Nguyễn Hiến Lê
                 Luyện chữ thành học giả
                 Nối gót Lê Quí Đôn
                 Chẳng khoe khoang mồ mả
                 Thanh thản làm dân thường.

                  91. Hoài Anh
                  Sống động “Bức tranh gà”
                  Bảy cái không…hiếm có
                  Cứ dịch / viết nhẩn nha
                  Suốt đời chỉ cuốc bộ.

                 92. Vương Hồng Sển & An Chi
                 Uyên bác như cụ Sển
                 Có An Chi tiếp nòi
                 “Hơn nửa đời hư” xịn
                 Miền chữ nghĩa rong chơi.

                 93. Thái Doãn Hiểu
                 Chẳng Tiến sĩ làm nên Học giả
                 Thả văn chương trò thật / giả ngạo đời
                 Tìm cái thật ở trong cái giả
                 Nghìn trang văn giấu máy tính để chơi.

                 94. Nguyễn Tôn Nhan
                 Thôi rồi một đấng tài hoa
                 Nhà “Trung hoa học” còn là ai đây?
                 Giáo sư, Học giả thì đầy
                 Riêng anh “học thật”… tiếc thay một người!

                 95. Đỗ Lai Thúy
                 “Luộc văn” bị nghi án
                 Càng viết càng lên tay
                 Hồ Xuân Hương tuột yếm
                 Chân trời có người bay.

                 96. Lê Bầu
                 Văn Tàu dịch siêu hạng
                 Cha đẻ từ “Ô sin”
                 Sống cô đơn lẻ bạn
                 Chết trên tay người tình.

                 97. Vũ Từ Trang
                 Vươn lên chủ doanh nghiệp
                 Từ chân báo thủ công
                 Văn chân dung chân thực
                 Thơ ngọt khế Sặt Đồng.

                 98. Thế Phong
                 Chào vĩnh biệt Yên Bái
                 Vào Sài Gòn lập thân
                 Mình một nhà xuất bản
                 Lừng lững văn Thế Phong.

                 99. Gia Dũng
                 Mình một Viện Văn học…
                 Mình một Hội Nhà văn
                 Mình làm các tuyển tập
                Thơ Việt cho ngàn năm.

*.

Làng Mọc Quan Nhân ngày 07.05.2017

Nhà thơ NGUYỄN KHÔI

Địa chỉ: P12A05 nhà 17T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.

Email: khoidinhbang@gmail.com

Điện thoại: 097.955.62.05  

————-

Mời đọc:

https://dangxuanxuyen.blogspot.com/p/que-ngheo.html

 

Đã xem 397 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*