BÉN DUYÊN

 

BÉN DUYÊN

 

Sen hồng tặng gái chưa chồng

Cho người  mê mẩn, phải lòng đi theo

Đời như chén đắng bọt bèo

Em như vị ngọt pha vào thêm thôi

Sen hồng xa cách cuộc vui

Nở nơi thanh tịnh tới-lui ít người

Còn ta – kẻ chẳng hợp thời

Uống thêm nhiều chén vị đời phù du

Gặp em một bận ta hư

Ngắt sen đầm lạ làm như của mình

Ai dè sinh cảnh sinh tình

Ngấm rồi vị ngọt vô hình nơi em

Chén đời đắng-nhạt nhạt thêm

Có người bên cạnh ngày-đêm bón đường…

 

01-04-2020

Nguyên Hữu

Đã xem 172 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*