NGUYÊN NHÂN

 

NGUYÊN NHÂN

 

Ai cũng tìm cho mình một cái cớ
Để bào chữa cho những sai lầm

Cũng chỉ là cố bấu đi mầm

Mai lại nẩy nhiều trồi

Ngồi bấu…

Ai cũng nghĩ mình không hề xấu

Chỉ tại người

Chỉ tại đời

Do nọ

Do kia…

Thế mới khổ

Đẹp đầy một ổ
Ai đẹp hơn mới vỡ tổ chào mào…

Tôi đã từng ngộ nhận thanh tao
Khi gặp chuyện lại là bào chữa
Cơm khuấy nhiều

Bảo sao trả vữa
Chán người dùng

Dưng dửng những người nghe…

Ai cũng cố kéo ai đó về phe
Bầy đàn thế

Đông thì không phải sợ
Tốt hay xấu

Cũng chỉ là cái cớ

Biểu quyết xem

Ớ…

Đa số tán thành
Thật-giả mong manh

Không chân thành viện cớ…

 

18-03-2020

Nguyên Hữu

 

Đã xem 359 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*