CÔ ĐỘC 2

 

CÔ ĐỘC 2

 

Đem mình vất phứa vào đêm

Oán nặng hay rứa ngoài thềm nài van

Sương khô vài bộ lại than

Lạc bầy gào khóc tiếng khàn trời mưa

Rúm co sợ hãi hay chưa

Sống đời nặng nghiệp mấy vừa sao tan

Rủ nhau huệ trướng tràn lan

Mơ chi trăng sáng lậy van nữa gì

Tịnh tâm thay đổi mình đi

Không theo ánh sáng mai thì về đâu?

Thâm cao cũng gãy nhịp cầu

Rồi đời xơ xác khúc rầu réo kêu

Tu nhân tích đức được nhiêu

Mà khi nhắm mắt gào kêu cô hồn

Không hương, không khói, không không,…

Ngẩn ngơ cô quạnh yếu lòng, mềm chân

Hận đời oán thán si sân

Tích tụ năm tháng nặng dần nghiệp to

Răn mình người hát, kẻ hò

Tu đi mai nhé ban cho áo-quần

Mũ cao, đai rộng đường trần

Lầu son, gác tía bội phần vinh hoa

Đừng tham găm túi đầy quà

Say đêm ái dục thịnh tà hoang truy

Dòng đời ma quỷ thịnh suy

Tìm mình, lầu ái lạy quỳ hồn buông

Ai đưa? ai tiễn? lặng buồn

Nén nhang, bát nước, cô hồn lang thang

Giật mình một vòng tuần hoàn

Thu thân sợ hãi vẳng ngàn tiếng than…

 

26/01/2014

Nguyên Hữu

 

Đã xem 174 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*