Mong Manh Chiếc Lá

MONG MANH CHIẾC LÁ
(Cám hứng tặng thi sĩ Vũ Huệ)

Em cũng là chiếc lá
Khổ nỗi… chẳng bám cành
Trôi quanh mười hai bến
Đời vui, buồn mong manh!

Anh biết, em đau lắm
Vì rối mầm tơ vương
Giân đời thì em giân
Thương người thì cứ thương

Lá úp mặt nhìn đất
Em ngẩn đầu ngó trời
Lá nhớ bầy ong mật
em nhớ …một người thôi!

Đúng rồi, em rất hận
Số kiếp trắng rồi đen
Phải chi được như lá
Đẹp từ xanh đến vàng…

Nhìn lá em bắt ghen
Ôm cây sống trong lành
Tại đời bày ước lệ
Khiến em đành xa anh!

Sông Cửu

Đã xem 780 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*