NGỢI CHÚA

 

https://www.facebook.com/100000854172095/videos/2802462736458838/

 

Bài thơ NGỢI CHÚA

“Hát mừng Phục Sinh”

Đồng hợp nhau ta xướng ca lên!
Cùng ngợi khen ơn Đức Chúa Trời
Ngài là Đấng sai phái con yêu
Giá lân trần gian…

Loài người tôn danh Chúa Jesus
Bền lòng tin theo Chúa trọn đời
 “Lời Hằng Sống”… soi sáng cho ta

Lướt qua đường xa…
Bền đổ… Yêu thương…Chan hòa!

Rồi ngày mai trong nước Thiên Đàng

Ngài tặng ban bao kẻ ăn năn
Loài người hát vui đón Jesus
Giữa muôn vì sao…

Tầng trời cao Cứu Chúa yêu thương

Nhìn đàn con son sắc chung đường
Tội được xóa trong trắng như hoa

Hát muôn lời ca
Lạy Chúa Ba Ngôi đời đời!

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha- lê- lu-gia!

Sông Cửu

Đã xem 498 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*