CÚNG TIỄN ÔNG TÁO

 

CÚNG TIỄN ÔNG TÁO

 

Trông nom cuộc sống mỗi nhà

Hai táo ông, một táo bà linh thiêng

Hai ba tháng chạp thường niên

Táo quân cỡi cá chép lên Thiên Đình

Dâng sớ bẩm báo tấu trình

Mọi việc xấu tốt gia đình trong năm

Nhà nhà sửa soạn lễ mâm

Hương hoa vật phẩm thành tâm cúi đầu

Thắp hương Tôn thần khấn cầu

Ân xá tội lỗi trước sau trẻ già

Năm cũ sắp sửa trôi qua

Xin ban Phước Lộc toàn gia dồi dào

An khang thịnh vượng xôn xao

Tốt lành vạn sự – xin bao bọc dùm…

 

24.01.2014

Nguyên Hữu

 

Đã xem 744 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*