TIẾNG sÁO

Tiếng Sáo

Trân trọng giới thiệu bài thơ "Tiếng Sáo" của nhà thơ Sông Cửu với giọng ngâm của nghệ sĩ Hồng Vân."Tặng người thổi sáo cầu mưa cho 5 vạn dân đất Quảng đang đói nước."Sông Cửu Tiếng sáo trầm bổng trên rẻo cao mơ về cánh đồng nước rì rào có dòng sông xôn xao sóng biếc tiếng sáo trúc lúc nghẹn ngào lúc vút cao bi ai thống thiết theo từng giọt mồ hôi nham thạch rơi lên những chiếc miệng há hốc của mẹ – của chị – của emcủa vạn người dân đang đói nước! nơi từng mỗi vùng đất trùng trùng lũ kiến rừng nằm lăn ra chết khát… Vì mảng địa cầu rách nát giữa ngày hè trắng khô sa mạc nơi con người chỉ cười thay khóc vì không còn nước mắt… Thượng Đế ơi! tôi xin dâng Ngài tiếng sáo không lời hát và mảnh trần gian đang khát xin Ngài công bằng cầm cân nẩy mực ban phát lại cho người dân quê tôicó Nước… Mùa Hè 2000Sông Cửu

Posted by Tung Nguyen on Monday, December 2, 2019

“Tặng người thổi sáo cầu mưa
cho 5 vạn dân đất Quảng đang đói nước.”
Sông Cửu

Tiếng sáo
trầm bổng trên rẻo cao
mơ về cánh đồng nước rì rào
có dòng sông xôn xao sóng biếc

tiếng sáo trúc lúc nghẹn ngào
lúc vút cao bi ai thống thiết
theo từng giọt mồ hôi nham thạch
rơi lên những chiếc miệng há hốc
của mẹ – của chị – của em
của vạn người dân đang đói nước!

nơi từng mỗi vùng đất
trùng trùng lũ kiến rừng
nằm lăn ra chết khát…
Vì mảng địa cầu rách nát
giữa ngày hè trắng khô sa mạc
nơi con người chỉ cười thay khóc
vì không còn nước mắt…

Thượng Đế ơi!
tôi xin dâng Ngài tiếng sáo không lời hát
và mảnh trần gian đang khát
xin Ngài công bằng cầm cân nẩy mực
ban phát lại
cho người dân quê tôi
có Nước…

Mùa Hè 20…
Sông Cửu

Đã xem 637 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*