XIN LỖI

 

XIN LỖI

(Thủ vĩ ngâm)

 

Trong đời có những lúc ta sai

Cợt nhả người thân hếch mặt tài

Giúp đỡ công to như túi kẹo

Quan tâm việc lớn giống băng đài

Trường tồn vật chất nào đâu mãi

Vĩnh cửu tinh thần biết mấy sai

Thức tỉnh lương tâm xin tạ lỗi

Trong đời có những lúc ta sai…

 

24.01.2014

Nguyên Hữu

 

Đã xem 787 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*