Ánh Sáng Jesus!

ÁNH SÁNG JESUS!

Không một người bạn nào
Giống Jesus từ nơi chí cao
Đã vào nơi thấp hèn tội lỗi…

Không, không chỉ một thôi!
Không, không chỉ một thôi!

Không ai sẽ chữa lành
Bệnh tật linh hồn cho tôi
Không ai xóa được tội lỗi tôi

Không, không chỉ một thôi!
Chỉ có đấng  Jesus thôi!

Jesus biết hết chúng tôi
Ngài cùng đi sát bên tôi
Jesus ánh sáng đời tôi
Không một đấng nào
Giống Jesus chí cao
Yêu người xuống làm người
Cứu người được sống đời đời!

Không một người bạn nào
Sáng Láng hơn Jesus tôi
Không, không chỉ một thôi!
Không, không chỉ Jesus thôi!

(Cảm nhận ý nghĩa theo ân tứ… )

Sông Cửu
__________________________
Xin xem line youtube dưới đây,
do top ca  TN Philippine trình bày.
___________________________

https://youtu.be/iVx1DVeWjxU

Đã xem 1280 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*