VENEZUELA NGÀY MỚI

(Chào mừng một chương sử mới của nhân dân Venezuela – 18/9/2019)

Đất nước của hoa hậu
Từ nay tươi sắc màu
Quốc hội chính thức bầu
Guaido làm tổng thống.

Không cần đâu súng ống
Không cần dùng bạo lực
Cảnh sát giương mắt đực
Quân đội đứng chầu rìa.

Trắng đen vừa sáng tỏ
Maduro hết ngón
Độc tài thành vô phương
Cùng đường rồi bất lực.

Ôi Hugo Chavezt
Linh hồn bay xa rồi
Maduro theo với
Thẫn thờ từ hôm nay.

Chả cần phải đày ải
Cũng chẳng nên cầm tù
Khi không ai quần tụ
Độc tài vô hại thôi.

Venezuela ngày mới
Nam bán cầu La tinh
Bao triệu người thức tỉnh
Quyền lực là nhân dân.

Đã xem 558 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*