TÔI NGƯỜI DÂN XIN HỎI

Cán bộ, Bác Hồ dạy,
Phải Liêm Chính Kiệm Cần.
Khổ, phải luôn khổ trước.
Sướng, phải sướng sau dân.

Bà chủ tịch quốc hội
May ba trăm áo dài.
Tôi, người dân xin hỏi:
Tiền ở đâu, tiền ai?

Trẻ đua đòi một nhẽ.
Bà đã trên sáu mươi.
Bà không nghĩ làm thế
Sẽ bị đời chê cười?

Dân, nói chung, còn khổ,
Rất nhiều trẻ vùng cao
Còn thiếu ăn, thiếu mặc.
Bà không biết thật sao?

Rất không muốn soi mói
Chuyện váy áo đàn bà,
Nhưng xin phép được hỏi
Bà lấy tiền đâu ra?

Thái Bá Tân

Đã xem 989 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*