Thu tới. Lá vàng rơi

Gió Thu thổi
Lá vàng rơi
Đây Mùa Thu tới
Mùa Thu tới
Thơ thẩn
Như thẩn thơ

Đực Làng Bưng Cầu
Xứ Thủ Một Cây Dầu

Nguyễn Nhơn

Đã xem 682 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*