Ngày quốc nhục

Tháng chín, ngày hai nhục rành rành
Đường xá không người lễ vắng tanh
Xe thùng rào cản thu góc tối
Chó săn cảnh sát núp khúc quanh
Quỉ đói hồ đồng môi tím ngắt
Đảng nô trọng vượng mắt tái xanh
Quốc nhục từ nay thay quốc khánh
Biểu tình bất chiến tự nhiên thành

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

Đã xem 721 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*