ĐỊT MẸ CHÍNH QUYỀN

Doanh nghiệp lập BOT bẩn
Để đè dân moi tiền.
Đáng lẽ phải trị chúng,
Thì đảng và chính quyền

Lại huy động cảnh sát
Bắt dân tống vào tù.
Chính quyền mà làm thế
Thì vừa láo vừa ngu.

*
Chúng, chính quyền cộng sản,
Cậy có súng trong tay,
Cứ moi đủ “tội lỗi”
Bắt bớ dân hàng ngày.

Chúng trắng trợn cướp đất.
Ai chống là “Việt gian”.
Tức là vừa mất đất
Lại vừa bị tù oan.

*
Chúng, ôm chân Tàu Khựa,
Cõng rắn cắn gà nhà.
Dâng cho giặc biển đảo
Hoàng Sa và Trường Sa.

Nay giặc đánh đến đít,
Lại kêu gọi những người
Mà chúng mới tù tội
“Cùng bảo vệ biển trời”.

Chúng, chính quyền thối nát,
Chỉ còn đảng còn tiền.
Dân bức xúc, thì chửi
“Địt mẹ thằng chính quyền!”

*
Khi sống, chim ăn cá.
Nhưng khi chết, có ngày
Cá sẽ ăn chim đấy.
Cố mà nhớ điều này.

Thơ Thái Bá Tân
Ảnh Lê Duy

Đã xem 815 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*