Vịnh cái nhà giột

 

 

 

Vịnh cái nhà giột.

Nhà tôi đã giột mấy niên rồi,
Hổ bạn tới chơi chẳng chỗ ngồi. 
Dưới mái trông lên sao lốm đốm,
Giũa nhà nắng xuống vẽ hoa chơi.
Mấy vì kèo cột đều hư nát, 
Đôi bức tường vôi cũng đổ rồi, 
Nhắc bạn sang chơi bàn bạc giúp,
Phen này dựng lại một lần thôi.

Bảo Giang
Thu 77.

 

 

 

 

Đã xem 992 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*