VỀ ĐI [ DT]

3 đồng 1 gánh lá dong

mua về để goí bánh chưng làm quà

trường gần rồi lại trường xa

học nằm rồi dựa gốc đa học hoài

làm quan cũng tưởng đường dài

đâu ngờ đường ngắn bằng 2 thôi đường

thôi đành rũ áo từ quan

văn chương phú lục chẳng màng được đâu ?

thân tình cùng lũ bò trâu

ngày ngày ruộng cạn ruộng sâu cấy cày

lẽ đời lắm đắng nhiều cay ?

 

chu vương miện

Đã xem 714 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*