TRẦN DANH ÁN

nỗi lòng
40 năm tạm trú đất Hoa
nơi tạm dung o cửa o nhà
1 số anh em bị đày đi Tây Vực
kẻ Hắc Long Giang kẻ Tùng Hoa
đào mỏ than mỏ chì mỏ thiếc
1 số bị đày đi I Lê Nội Mông
đào Bô Xit
trồng bo bo cao lương lúá mì lúa mạch
ta cùng Lê Quýnh đi chăn bò chăn dê
trên vùng Cam Túc
y Tô Vũ thời Tiền Hán thời xưa
còn số anh em thừa kế sự nghiệp Bách Lý Hề
chăn bò đẻ để mà lấy sữa
thân phận lưu vong nói càng xấu hổ
ở với Tây Sơn tù mút mùa lệ thủy
dzọot qua đây đời cửu vạn muôn niên
thế sự lem nhem thế thái loạn cuồng
nơi xứ người o thầy chỉ thợ
vua được chức ngang hàng huyện phủ
có nơi ăn chốn ở vô quyền
làm huyện quan lắm lúc hóa điên
chỉ tháng tháng chờ ngày lĩnh gạo
các di thần 1 phường bát nháo
lớp bốc vác lớp bổ củi thuê
lớp đi bán phùn xẩy phá xa
lớp kéo xe ngựa lớp phụ đòn đám ma
sống đại khái chờ ngày phục quốc
vua quan nhà Thanh khi này khi khác
nói qua loa lừa phỉnh lũ lưu vong
lực lựơng thì o thực phẩm thì o
toàn là chuyện phù du nước chẩy giữa dòng
nên đức vua hộc máu mồm ra chết tốt
lũ quan tòng vong hèn và ngu dốt
vừa chăn dê cắt cỏ cho ngựa ăn
40 năm nhìn xuống chả nhìn lên
Tây Sơn với Càn Long tuy 2 mà 1
toàn là cướp nên 1 đồng 1 cốt
lừa dê non Chiêu Thống ngây thơ
Càn Long là rợ Tiện Ty từ đó tới giờ
cũng chỉ là phường bắc di mọi rợ
bên An Nam Tây Sơn cũng chỉ là lũ giặc
chiếm miền Nam miền Bắc
của Chúa Nguyễn Chúa Trịnh Vua Lê
1 bọn cướp Bắc 1 bọn cướp Nam
vui vẻ đề huề
nậng chén rượu Thiệu Hưng chia 2 thiên hạ
vua tôi nhà Lê bị đưa vào xiếc cả
kẻ chết o nhắm mắt
kẻ sống lê lết kiếp phàm phu
nhin về quê hương mà rên hừ hừ

Đã xem 1193 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*