tô vũ / khổ

tô vũ

Tô Định làm thái thú
ở quận giao chỉ phương nam
cũng họ Tô tên Võ
chă dê cỏ bạt ngàn ?
cả 1 trời lạnh lẽo
sương mùa thu đã sang ?
thân phận tưong quân cả
nghĩ làm chi ? nát lòng
tổ tiên xưa vợ đẹp
đẻ bao đứa con khôn?
bạc tiền vung thả cửa
ngựa xe hàng nối hàng ?
giờ bầy dê đực cái
mỗi mùa lại thay lông
nhìn 1 trời hồng nhạn
mà nản kiếp anh hùng?
sinh lầm vào nước yều
cái chết nhẹ như không ?
muốn chết đâu có được ?
khom mãi mỏi cả lưng
xưa mỹ nhân mỹ nữ
nào tri kỷ tri âm ?
giờ 1 con vợ vượn
không cười không nói năng ?
thân tù ngoài đại mạc
trái sống cùng sữa dê
nhìn hướng nam mỏi mắt
biết đâu đến ngày về ?
ngày xưa người lấy người
bây giờ người lấy vật
đêm đêm nằm ôm nhau
lông lá che kín mặt
nghĩ quê hương mà buồn ?
cỏ thảo nguyên ngan ngát
muốn nói chả người nghe
1 trời đông xám ngoét
thân danh đại tướng quân ?
đời tàn trên sa mạc

 

khổ

làm pho sách cũng khổ
nhốt bao bài thơ tình
trong tủ ngang dẫy dọc
trong thư viện trống không ?
kẻ bàng quang hờ hững
lật lật đọc mươi giòng ?
trả pho sách chỗ cũ
vòng về chốn dửng dưng
ta lạc chân nơi đó
vừa bước vừa ngập ngừng ?

chuvươngmiện

Đã xem 1119 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*