Thăm mộ Mẹ

Con về thăm mộ mẹ.
Buổi sáng sương lạnh đầy.
Trời mưa lất phất bay.
Một ngày trong tháng Bảy.
***
Hàng cây cao gần đấy.
Che mát thân mẹ gầy.
Mộ phần nằm yên nghỉ.
Nước mắt rơi nào hay.
***
Thời gian tựa tên bay.
Mới đó vụt ngàn ngày.
Mẹ về nơi chín suối.
Nhớ mẹ mắt con cay.
***
“Nơi xa” chắc mẹ hiểu.
Con muốn nói trăm điều.
Chúng con yêu mẹ lắm.
Nhưng mẹ có nào hay.
***
Mùa Vu lan lặng lẽ.
Ngôi Tam bảo tràn đầy.
Những người cài hồng đỏ.
Bổng dưng mắt con cay.
***
Chúng con xin dâng mẹ
Những đóa Hồng trắng tinh
Đó là tình mẫu tử
Suốt đời mẹ giữ gìn.
 
Sáng 3.8.2017 (Mùa Vu Lan)
 
* Tôi nói hộ tiếng lòng của những người không còn mẹ, và riêng tặng cho các cháu thân thương của tôi ở San Jose, BN, HC, Út BC. Và ông Anh kính mến Thịnh Lê.

Đã xem 1147 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*