SỐNG NHỤC

nước nhỏ dân nghèo mù chữ nữa

thân bương theo gió phận nương Hồ

giặc mạnh đè đầu nơi phương bắc

Khiết Đan Hồi Hột đến Hung Nô

 

trăn trở mang Chiêu Quân đi nộp

yên thân qua trót lọt mấy mùa

nay sai Tô Vũ dâng quà biếu

cứ lệ 5 năm phải nộp đồ

 

vàng ròng bạc nén trầm hương quế

quân nhục dân nhục nhục luôn vua

Thuyền Vu bắt Tô Vũ ở lại

qui hàng luôn ở đó không về

 

bất phục đày lên miền cực bắc

lúa rồi sống 1 kiếp phàm phu

danh thượng tướng quân chăn dê đực

tù không án lệ tù mút mùa

 

lấy vợ vớ phải ngay con vượn

nó cào nó cấu bấm bụng thua

làm tướng mạt thời nơi địch quốc

im re sống nhục sống như thừa

 

ta đây đọc sử càng thêm thẹn

Tô Vũ à ?c òn mấy răng khuya

 

chu vương miện

Đã xem 1395 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*