QUI ĐIỀN

văn chương phú lục
văn hay chữ tốt
niềm vui không bao nhiêu
chỉ đeo vào thân cái khổ
hết buồn lại bực
múa may quay cuồng
chỉ tổ cho thiên hạ ghét
thôi chỉ 1 con đừơng
duy nhất qui điền
vui cùng con gà con vịt
vui cùng mùa màng lúa gặt
vui cùng đêm trăng tát nước
vui cùng điệu hò câu hát
bằng cấp mà chi ?
thi cử mà chi ?
làm quan khom lưng lậy và quì
thôi thức thời về đi
đồng cỏ xanh rì
đồng lúa xanh rì
mái lá bụi tre văng vẳng
tiếng chim từ qui
buổi sáng mặt trời chói chang
trên luống hoa quì

Đã xem 1188 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*