NGÀY TRƯỚC CHỜ

Nhau đành hóa đá
Ngày nay chờ nhau lỡ nhánh đời
Hóa đá bao năm nhìn mỗi hướng
Chờ nhau ròng rã chỉ cơm toi
Mỗi kẻ sống được bao năm nhỉ
Trên đất khô queo giải núi đồi
Núi trở mỗi mầu tro xam xám
Đồi thì xanh mướt phủ chè tươi
Vàng son vẫn 1 lời chung thủy
Đủ thứ tàu ghe bến đất bồi
Em đi thôi nhỉ đi 1 mạch
Nơi này sót lại mảnh áo phơi
Mình hẹn với nhau nguyên đại trước
Mà sao dòng nước lại dòng đôi
Lỡ mai tụ lại nơi ba bến
Nào là chẩy thẳng lại chẩy lui
Đáng lẽ lỡ rồi them 1chặp
Chưa tu phần phẩm oản chưối xôi
Kiếp sau lù khù ăn mày Phật
Trú trong cốc lếu nhớ canh dài ?

Đã xem 1252 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*