LỚP TRUNG HỌC

Ngày thơ
Bây giờ còn chút chút
Lớp quân trường ngày nọ
Về 4 vùng chiến thuật
Còn chút chút bình thường
Còn chút chút què cụt
Lớp công chức hồi nớ
Đứt phim lớp chạy thoát
Lớp tù cái rụp
Lớp buôn bán ve chai
Răng vàng răng bạc
Có người vượt biên
Có người chìm mất xác
Lớp buôn bán sách cũ
Kiếm ăn trên ông Khởng
Ông Mác
Ông Ngô Thừa Ân
Ông La Quán Trung
Bất thần bị rưồng bố mất hết
Những thầy chú thời xưa
Bây giờ xích lô 3 gác
Những người thường gọi nhau
Là chiến hữu
Y nhu lá mùa thu
theo gió rơi lác đác

Đã xem 1206 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*