Đường * Đường / Trong đục

Đường * Đường

vòng vo vơí 1 chảo thơ Đường
Trương Kế Lý Bạch ngạt ngào hương
Đỗ Phủ sánh ngang Bạch Cư Dị
đạo nào mà lại Thục Đạo Nan
Thôi Hiệu vơí 1 bầy hoàng hạc
ngó quanh chấm nhỏ tếch non ngàn ?
Thôi Hộ lạc vườn đào hàm tiếu
cát lầm 1 buổi sớm xuân sang ?
khúc tỳ bà khẩy nghe não nuột
chau mày ngó mãi bến Tầm Dương
Đỗ Mục uống chơi không xỉn nổi
khúc Hậu Đình Hoa rực miên trường
bến Bạc Tần Hoài đầy rác rưởi
nằm yên phận đó đã bao thơì ?
hoàng khuyển hoàng mai theo Tô Thức ?
sơn đầu minh nguyệt khiếu chưa vui ?
chiêm bao trở lại tràng an đó ?
gục giưã cầm đài 1 giấc chơi
thung dung chi đó chàng Vương Bột
Trần Tử Ngang đâu đó còn cười ?

Trong đục

nước trên nước giòng trong giòng đục
ngươì giữa giòng kẻ đục ngươì trong ?
ngươì mặc áo kẻ cơỉ trần
ngươì chân guốc dép ngườì chân không giầy ?
khi nhởn nhơ đi đây đi đó ?
khi vào tù chân bó lại thôi ?
kèn thổi ngược trống đánh xuôi ?
1 vòng luẩn quẩn mấy hồi thế gian ?

chuvươngmiện

Đã xem 1284 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*