ĐT

đầu đội mũ cánh chuồn
tay cầm hốt ngà
2 chân mang hia
chỉ để vào quỳ ra cúi
khom lưng vái lậy ?

an phận nô tài
chỉ đi thụt lùi
tháng tháng hường vài nén bạc
trắng cái đầu
thấm nhục
vội vội vàng vàng
cút

Đã xem 1141 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*