ĐỜI KHỐN NỊN

khiến ta khốn nịn
5 canh gà bịn rịn tấm thân
Ôi nho nhe mòn hết đũng quần
Trượt vỏ chuối vẫn chưa sáng mắt
Mờ mịt vàng trăng buồn cuí mặt
Chim về nghiêng cánh rũ thơ ngây [*]
Trong đất trời 4 ngả đông tây
Bữa rau cháo dọc đường gió bụi
Nghĩ thân hèn càng buồn càng tủi
Nợ công danh cơm áo nợ dài dài ?
Bao nhiêu hỡi tú với tài

[* thơ Mạc Phương Đình]

Đã xem 1180 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*