CƠ ĐỒ

Nguyễn Kim Trịnh Kiểm
kiếm được người con rốtcủa nhà Lê
là Lê Duy Ninh
phò lên làm vua bù nhìn
theo lời dậy của Trạng Trình
tức là Chúa Chổm
vô tài bất tướng
bù nhìn cho nhà Trịnh
bù nhìn cho Tây Sơn
bù nhìn cho nhà Thanh
y như bèo bọt bám vào cọc
mất nứớc

Đã xem 1248 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*