CHUNG TỬ KỲ

cuối Xuân Thu đầu Chiến Quốc
quan đại phu nước Tấn là Bá Nha
lạc lõng giữa triều đình xã tắc sơn hà
3 thế gia quyền thần vọng tộc
họ Hàn họ Triệu họ Ngụy
lấy cưa cưa nước Tấn thành 3
thế liên minh Tấn Tần coi như dẹp
Tần 0 lo nổi cho Tần
Tấn đi vào ngõ cụt
Bá Nha làm quan tự do 0 thuộc phe nào
chỉ còn chờ ngày phục viên làm bếp
1 mình 1 lá thuyền
phiêu diêu 1 trời 1 nước
chiều ghé lại bờ sông
neo thuyền vác cổ cầm lên câm đài
đàn dăm 3 khúc từng từng
di dưỡng tinh thần
đương dạo phiếm đàn đứt
bấm tay biết có người
có tri khách
thế rồi phát hiện ra 1 nhân tài
có hai tai nghe rành âm luật
chán công chán danh chán sự chán nghiệp
ẩn cư nơi lâm tuyền
làm tiều phu nuôi mẹ
tài cao chí cả chỉ nghe qua
cũng biết là khúc ” Lưu Thủy Hành Vân “
rồi khúc Kê Khang
khách nghe chủ đàn
đến nửa khuya khách kiếu từ
vừa đói vừa khát
trên lưng còn cõng theo 1 bó củi
bán độ nhật
khách đến bờ sông chưa kịp uống nước
đã lăn ra chết giấc
bà mẹ gìa o có ai cho ăn
lăn ra chết theo
theo lời tri âm tết Đoan Ngọ năm sau
trở lại
đồng hoang cỏ cháy
khách hẹn o tới
chung quanh chả có ai ?
ngoài lũ Trâu Bò ve vẩy tai
thơ dài
đập đàn vào tảng đá
dông mất

Đã xem 1230 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*