Cho Ngày Giỗ Ông Nội

Nhớ Ba nhớ Má quá chừng
Thiền hành mỏi bước ngập ngừng hoài hương
Nhớ sao nhớ quá giảng đường
Nhớ sao nhớ quá sân trường áo bay
Nhớ chai bia lạnh cầm tay
Tôm khô củ kiệu Mương Khai Thủ Thừa
Nhớ anh Hai Bạch từng trưa
Thèm tô hủ tíu Má mua ngày nào
Nhớ em Sáu Thuỷ “chết đau”
Vì thằng chồng đểu tham giàu… bất nhân…
Bất lương… bất nghĩa… bất cần…
Tiếng đời mai mỉa tiếng gần tiếng xa
Nhớ! Ôi! Nhớ Má! nhớ Ba!
Lưu vong trên đất người ta! Ôi buồn!
Tám mươi tuổi chuyện vô thường
Đọc kinh Bát Nhã nghe thưong thân già
Thèm say thiền tửu thèm ca
Bài thơ Quốc Hận, bài Nhà Việt Nam
Đứng nghiêm chào ngọn Cờ Vàng
Tung bay theo gió về làng Tân Hương

Giáo Già
Elk Grove 08242019

Đã xem 1078 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*