CHÓ ĐI HỌC

Được đủ thứ tự do
Cổ không có đai da
[ tức cổ dề]
Không bao giờ cột dây xích
Không có dẫn dắt
Chủ đi trước
Chó theo sau
Hoặc đi bên cạnh
Chó hiểu được tiếng người
Sai gì làm nấy
Biết mang giầy mang dép
Biết mang hộp quẹt
Bao thuốc
Chó biết di tiểu tiện
Đại tiện
Biết dội nước
Đêm ngủ biết tắt đèn
Chó là friend
Của người

Đã xem 1170 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*